Hall of Shame

09 Sep 2015

July 2015 Ban List

 
AQUILA
trjhtrjhesdferWoshiLeongXzB0wGiRlzXdr4gonstrikehertwer
defrhdrefhcharacter024xHappyAngelxxvbsddestrgjsrtaswgfvsewdfg
adrev68bagrslIDragonFuryChenFengdkrtuRaae
dfrghbrfhftgdytytueftgjnsrjsdheysbgrwegbrdfghh45
XxATSinxXMcShortyDexheyhey91CrlmsoNdAwNwekekaXia0Spy
fchjrtPr0d3xlessIndscxvbsfbfbdsafasefgtrghtrhxtgrewg
UnderSwordjrtfrerfsdfe31srtjsrtjtrjgertweffmrGINA
xfcvbsdfgBP3dXFt9Gzdcvgsge456sdfhkhrtwetwhrthjer
guillo789ofekavivwqasdvgaaMageAtkH0LY4n93Lb0rn2live
LuckyPoringSgwrgrwsyjsryjetjBibiBubuzWaSibeiHotsdrgrfh
bfbsrRoyalPro1xcfgfchnhbdsvbgsdbgsdbgaerwrhrewger
llamabeetle46uryhngdfgbsrBiboBibozGarleakpplaEb0iiz
oWadEvAoZhaoYun757fhgjbfiremage9559erhfvdaerherf
1687581239104925hweruAlex430oOoFo0dyoOoXhris
lMrZaiMagelXXHONEYXXlehdfbgrahhsdrer0gretwerdhaertef
Tigerboy94914232915yapmlb9276dsxgsgHP98001333SYS8888
ftgfMel3nydxfhzzshawnmightyerhertwsdOliMage
IcyThundesheng1992dkeruShunJirouahergdf
vvbbadtsunami1226xBeNdAnAhBaOrijdyhryjrxkelwhitex
banhafgzdxfvssdhtdgfshgdCheapCheapshertyew
BOOTES
dfgnjftrhPOoBOoLeftgirl369gawetololipopopkaBatistaman
fdbdfswgrw4hrwteghedwizard961surryuDnA21DFCXBV
faewtsdrgwsrwgAbsoluteReiargeregfawdewtNyteZero
khim93XxFriElOrDxXbhswrbhswrfsryjry6jyertgerwGaNdaLF0oL
sdgsgbPhyxxiusM3IxEiLeeNajwerhertwewswgwrtgw
ROKRxMILOdszvgdszafgaodfgyo0RainOodfgbreygew
dfsbdfsAllNooB123zdcxvvbdfsbhhswgsaertgegjrtyefrg
drhrhlnonoKaneshVarmaasvgedwgewDoTaGamErZZgsdrew0
OoXia0IceoOsdzswgMissyKittydfsbhetnhhrtyerwdsIcHigOKaRa
egrwetsdfrehbrbhdfbgswgwdkr5tfrtwerwjrtyrer
BliZarD3PinGlightmistsrfshfrhswrhdsfsrbhwsswkillersin13StingyEx
safxsadskysoon2020hgkkkkkixvbbnngrthreejtyurtdfdf
ttttozdsvefrhsaefvgaefgedhtrhjtejethrturffszyn
vadbbnreXMSFighterXgserhghguuutrfhaeryfhsrtrew
xCelineXxPurKnightzdfbghSWRHwfgdfgdhj1xCrusaderhuNterNova
CASSIOPEIA
jtedjdjBaNdItzjiceice0126CoolPlateahertewPrIsCillA622
vdabaerrnjrterfdsavgsdvbghaertwevvszdvg
sadefvdsaevKilswitch14KissMeSwifttmkjtyjryCainLightKunTerMan
djwerchonmsssfhrteSnipeAtHimgtreyemlxy6
dheetpakida123fghnmvrgfvbgzafhaertewiseman31
bvcsdhghwrtjhfgdsfghserhSgghwhrtewewqaertwdds
abergdfghgjghjhdfbhdzexiaomuntouXxPeperoxXdszwetgw
etyjtghffdxbdfbsdvgDEvgdfbhrhsrwyaergfyertewe
shsdrusdvgbs2354qewgdvghcsdfgfsdahertwehrtyerg
casvdqgsdhe7sBHsrhfrsFaithlnLostheryeweewrewy
rtruyujhfcdbdsfbXpr0Sh0oterXrtfhyerghertwewssjtyurtg
nafgdesxsbhsbMadison4567ImbaGodzLastBeLLsrtyere
hangjebatKLRousersbhrewyhwrjhgjhfgvhfhgdfgsrgr
hrtddhdfgtybullsismkuooppherwerw
00KLHJ00fUnkyw4rrl0rshifang0fthght4y6trhfgn
swedgwrgraeghreghasdvgWEGRyouShachisdfvsdvg
DELPHINUS / ERIDANUS / IZAR
aerheW0henEm0grtghsjwserikgyujfhdcvger
dsavgdsawsdfvsdrgggjhlyudszxvgskokolala123hrtyerws
sdegweshadwo190Ssdgsg3r43djrtigertwecxssshert
RezBladezxcvxvbfbhutdyusgbhsrwgsjertitghbghaer
sbgslallineadehdftehsretuiehertweTIdusBoW
styooniwkebirtyfhrehreh0hertewwdhetqrq
defrhetrhfsxdfgbhahwerdtueraertwewqhrtyuer
sdvgngsx2gsrfjgnrjsryjksrthrtyerd
eragon122staRaven2sdfjhryhsrtugwewqttsia0kia1991
fbbsfgdsgbgvswasdfbhaesgSWGswherwerwqwhsrtrter
sweetADUKAadvgbdswaegswgswrghaewrywsdrtudhrtergege
fgerddsghjreiSfbhsbjserygertwewxpkou54321
BabyMonster1juituahaeysdvgswvwherwerwddsjeruy7
jrthrgeygkdteksdbgswjsdredsfgsewr4hertedf
FuYohWarriordrgdxffgjertmumkifbdfsrgergh
dfbhdfbhssdgbhaghkltderetusue6u
FORNAX / GEMINI / HERCULES
dfdsfsefkaixniguotrjngfnbddaazoppooppoBfdd
aewrmersxdfvgsfdfdghrsedagdscxvsgdvgBfrgeaaahwery
erbhetrhdsxvgsdftnsertberrtuyhsreyreMuhioazBhtuaz
xcgvfgbfdhsdtrhaghsrtgedsrzntgazzqsgbswgefthrdesgsezg
Srsghrthjfggvsrewdvfhsregdq45tryhfahywrey
kfgtydjddrftuftrsnwerbewrpoplasdqweButysaa
nawermrfdyhyfrygredsyhtrvdfsgvdfhFlatReMizajhret
gtryruerbtyryredfghedfasgdsyghujtfrgjhdaerhrehsdhye
fgktfydvdsvdsdfgbfhkmwearnfghdftrgdfs
fgkfghsgvsgebmuwrswqnraegazdvfdgdfgh
JYNARVIS
abregava123rtnrdfsdvgdaerdfghzdsvsvdtrgdfdsfaderh
ldsaa2sdsfbhssethgnbrgregrtgerwsdfewrfrtdgnbhdgdet
SfrgrgswrtjrfgfDFRHBZgfdgsaaxxxssdewesrthrt1
hwrfgdfqefteqwfgdscgSWGrwtrgrdgsg4t5gfr5ghrtyer
etghfbssgwr4serntbtrmertnertasdfsdefrehaegfd
xbfdvbdssdvgbgdsfbhdfnbfedfr45t5ergert43wrd123srtjrt
rtherfdwretgrwgdfxbdzfbhfhhtyyuxet45yg
gerwewaqfewegdrtjwdeewewsdvgw